Credits

Det är inte helt utan kostnad att starta ett företag, men det hade varit mycket dyrare om inte internet hade varit fullspäckad med fantastiska människor som skapar fantastiska resurser – för att sedan lägga ut dom HELT gratis! Detta är vår ”shout-out” till dessa, ingen inbördes ordning…

It’s not a walk-in-the-park starting a business and this costs money. However, this project would have been much more costly if the world hadn’t provided a whole bunch of lovely people which creates fantastic tools and resources – and the share these with the rest of the world FOR FREE! This is our shout-out to these people…

  • WordPress – grunden för vår hemsida / the base for our homepage
  • WooCommerce – all produkthatering i WordPress / all product management in WordPress
  • UnSplash – gratis fotografier / free stock photos
  • MailChimp – nyhetsbrev / newsletter

WordPress plugins

  • WP File Manager – grym filhanterare för att editera filer i WordPress / awesome file and code editor – directly in WordPress
  • MC4WP – bra för att binda ihop WordPress och Mailchimp / good tool to combine WordPress and Mailchimp
  • Age gate – nödvändig för att fråga om åldern på våra besökare / needed to be able to verifiy the age of our visitors
  • Monsterinsights – statistik om våra besökare / to se and analyse statistics about our homepage visitor