GDPR

Policy för GDPR

Omfattning och uppdatering

Vi tillhandahåller denna policy med dessa riktlinjer för att informera om hur vi hanterar personuppgifter. Policyn är till för att tillvarata de rättigheter och den integritet som krävs av oss som företag och utgår från GDPR-förordning (General Data Protection Regulation). Denna policy omfattar WineEx West Coast Vintners AB. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy löpande. Den aktuella och senaste versionen kommer alltid finnas publicerad här på vår hemsida.

Vilka personuppgifter behandlas/lagras och varför

Vi behandlar personuppgifter när vi har ett berättigat intresse eller en i övrigt laglig grund för att behandla personuppgifter. Detta för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal mot kunder, leverantörer och andra parter. Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla affärsrelationen, hålla god service, samt marknadsföring och kundanalyser. Vi lagrar kontaktuppgifter för nyhetsbrev och andra liknande utskick i enlighet med mottagarens godkännande.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Då bolaget gör affärer med andra företag, B2B, har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Kontakt- och personuppgifter till personer hos våra leverantörer hålls på en mycket grundläggande nivå, så att de som finns är främst till för att kommunicera inköp och prisförfrågningar.

De personuppgifter som vi behandlar och lagrar är: namn och e-postadress, dessa samlas endast in i samtycke med de personer som vi har kontakt med. När vi samlar in personuppgifter löpande lämnar vi information om detta och hur man kan avregistrera sig. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vad vi behöver utifrån lagkrav och/eller berättigat intresse. Radering av uppgifter sker när WineEx West Coast Vintners AB får kännedom om att uppgifterna inte längre är relevanta för ändamålet, eller på direkt begäran av kontaktpersonerna.

Var och hur lagras personuppgifter

Vi lagrar ovan nämnda uppgifter i ett register hos MailChimp som vi använder som verktyg för att administrera vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi får via beställningar från Systembolag lagras inte på något annat sätt än i de mail som vi får från Systembolaget.

Den registrerades rättigheter

När vi samlar in eller får personuppgifter på annat sätt än genom en direkt affärsrelation kommer vi att informera om varför och vad de skall användas till. Vi kan exempelvis få in uppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som personer tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras via besök på våra hemsidor

Vi lämnar inte inte ut personuppgifter till tredje part om inte samtycke finns till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Du kan när som helst avregistrera dig för nyhetsbrev eller liknande informationsutskick som du får. Detta kan du göra enligt information i utskicket eller när som helst via e-post till info@wineex.se. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har en gång per år rätt till att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post.

Vår webbplats

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter. Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

WineEx.se använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontaktuppgifter i frågor gällande GDPR

WineEx West Coast Vintners AB
Fjärde Kvillängsvägen 5
422 43 Hisings Backa
info@wineex.se

Personuppgiftsansvarig: Mikael Mattsson, 0739-25 54 83

Uppdaterades: 2019-10-26